Het bureau

Het werkterrein van de 'traditionele' reclamebureaus is beperkt. Communicatie is immers meer dan alleen advertising. Uw doelstellingen bepalen de toon waarop en de vorm waarin u communiceert. Dat hoeft niet per definitie een advertentie of een commercial te zijn. Er zijn nog zoveel andere mogelijkheden. Voor een objectief advies hierover, heeft u een bureau nodig dat vertrouwd is met alle facetten van (commerciële) communicatie. Wij houden er geen ingewikkelde bureaufilosofie op na en zijn wars van standaard technieken en standaard oplossingen. Bij ons prevaleert het gezonde verstand. Bij ons heeft u altijd rechtstreeks contact met de eindverantwoordelijken. Dat bespaart veel kostbare tijd en sluit misverstanden bij voorbaat uit. Elke stap die C+A=B voor u onderneemt, wordt vooraf besproken, begroot en bevestigd. U weet dus onder alle omstandigheden exact waar u aan toe bent.

Het werk

De gegevens

Oprichting:

Inschrijving:

BTW:     

Bank:     


Adres:

Telefoon:

Mobiel:

E-mail:

Levering en orders conform de Regelen van het advertentiewezen. Betalingen binnen 1 maand na factuurdatum.

april 1992

KvK te Haarlem, 34091377

NL-803990753.B01

NL17ABNA0462660184


Baanvak 14, 1431 LK Aalsmeer

+31 (0)297 340834

+31 (0)651 507456

aegcab@wxs.nl